HACO Trading BE

Elk bedrijf staat in zijn geschiedenis wel eens voor belangrijke investeringen. Belangrijke beslissingen worden niet lichtzinnig genomen. Bij David Smeets van Schrijnwerkerij Smeets uit Diepenbeek zal er uiteindelijk bijna 2 jaar verlopen zijn tussen de beslissing om te investeren in een nieuwe CNC-machine en het moment waarop de machine begint te renderen. De investering is dus niet louter een financiële kwestie, gelet op de uitgebreide opleiding die drie medewerkers moesten krijgen. 

Rover C edge van Biesse

Onlangs investeerde Schrijnwerkerij Smeets in een Rover C Edge CNC-machine van Biesse, geïmporteerd en geplaatst door HACO Trading. "Ik koos voor een vijfassige CNC-machine waarmee om het even welke vorm gefreesd kan worden.", zegt zaakvoerder David Smeets. "Dat hebben we niet dagelijks nodig, maar hopelijk wel steeds meer in de toekomst. Pas in de laatste instantie heb ik besloten om ook het Edge gedeelte erbij te nemen. Daarmee kan je pvc-banden aanbrengen tegen gebogen werkstukken. Ik wou eigenlijk een machine die ons in staat stelt om de komende vijftien jaar elke vraag uit de markt te honoreren. Volgens mij zijn we het enige Limburgse bedrijf dat over een dergelijke machine beschikt. Ik heb de grootst mogelijke machine gekozen met alle mogelijke opties, zodat we de volgende jaren elke opdracht kunnen aanvaarden. Deze Biesse heeft 2 freesmotoren en 3 wisselmagazijnen. Elke motor heeft zijn eigen wisselmagazijn waar het gereedschap kan wisselen. Daarnaast is er nog een centraal groot wisselmagazijn dat door beide motoren aangesproken kan worden."

1.png
Nieuwe machine = nieuwe markten

"In totaal heb ik vier merken met elkaar vergeleken.", aldus David Smeets. "Daar was Biesse bij dat door HACO Trading ingevoerd wordt. In mijn optiek was de combinatie van de prijs met de mogelijkheden van de machine het beste bij Biesse. Een van de redenen om te investeren was het feit dat ik mij nog meer op toelevering wou leggen. In het verleden zaten we met het toenmalige machines iets te beperkt in onze mogelijkheden. Daarnaast zou ik ook meet complexe werkstukken sneller en preciezer kunnen maken. Dat kan nu met deze nieuwe CNC-machine. Met deze machine willen we dus nieuwe markten aanboden. We willen nog meer werken voor bestaande schrijnwerkers die stukken door ons kunnen laten maken om die dan zelf te plaatsen. Met onze schrijnwerkerij beschikken we immers over een dubbel voordeel: enerzijds ben ik al de derde generatie, waardoor ons bedrijf de nodige ervaring en bekendheid heeft. Anderzijds zijn we al vijftien jaar geleden verhuisd naar de kmo-zone Dorpsveld I in Diepenbeek, waardoor onze ligging ideaal en centraal gelegen is.

Stevige investeringen

De aankoop van deze CNC-machine was voor Schrijnwerkerij Smeets een zeer belangrijke investering. "Daarnaast kochten we voor nog een substantieel bedrag snijgereedschappen aan. De laatste 3 jaar heb ik zo'n miljoen euro geïnvesteerd. Ons machinepark is dan ook redelijk recent. Twee jaar geleden bouwden we een nieuwe hal bij, waardoor de houtopslag kon verhuizen. Zo kwam er ruimte vrij in het atelier voor een nieuwe CNC-machine, mede dankzij een herschikking van het bestaande machinepark. Door de komst van de nieuwe machine was de stofafzuiging te licht, waardoor ook daarin geïnvesteerd moest worden. 
De terugverdientijd is vrij moeilijk in een kleine onderneming als de onze. In onze schrijnwerkerij bekijken we de kosten als één grote post en rekenen we die niet uit per machine." David Smeets had al een CNC-machine Rover 322 van Biesse in werking en is daar zeer tevreden over. "Die gaat niet weg." stelt hij. "We gebruiken die nog steeds en stel dat onze nieuwe machine een storing heeft, dan ligt de productie niet volledig stil. Ons werk is de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat 90% van de stukken die we produceren, via de CNC passeert. Als die stilligt, komt nagenoeg je hele atelier tot stilstand. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Daarom blijft de oude machine gewoon in ons atelier staan, ook al zitten we alweer vrij krap."

3-3.png
Doorgedreven opleiding

 De Rover C Edge werd rechtstreeks vanuit Italië geleverd in Diepenbeek. Twee technici van HACO Trading stonden gedurende een 14-tal dagen in voor de montage en indienststelling. 
"Het proefdraaien verliep heel vlot, waardoor we al snel aan onze opleiding konden beginnen. We zijn gestart met 2 dagen theorieopleiding in de kantoren van HACO Trading zelf. De overige opleidingsmomenten vinden plaats in ons eigen atelier, onder de noemer productbegeleiding. Als we een bepaalde vraag van een klant voor de eerste keer krijgen, zal een technicus ons helpen om het programma te schrijven. Het grootste deel van de opleiding hebben we inmiddels achter de rug. 
Enkel over het Edge-gedeelte moeten we nog onderwezen worden. Het zal goed zijn als we ook dat onder de knie hebben, want ik heb al 2 prijsaanvragen gekregen om gebogen zijkanten te beplakken. 2 personen hebben alle opleidingen doorlopen. Ook dat is voor ons bedrijf een serieuze investering, want terwijl we les krijgen is de productie minder. Vervolgens moeten er ook nog interne opleidingen gebeuren aan de overige medewerkers. Dat hebben we opgenomen in ons bedrijfsplan. 
Globaal genomen denk ik dat deze machine pas over enige tijd volledig rendabel zal zijn. Maar ja, leren kost geld. Vooral het programmeren heeft heel wat voeten in de aarde, maar zodra je een bepaald stuk in de computer hebt gestoken, zit het er ook voor altijd in."

Bedrijfsbezoek

Tussen de beslissing om een nieuwe CNC-machine te kopen en het uiteindelijk rendabel draaien van de nieuwe installatie zal er wel wat water naar de zee gevloeid zijn. "Zoals gezegd, geef ik mezelf nu ruim de tijd om de machine volledig onder de knie te krijgen en rendabel te draaien. Maar er lag ook een jaar tijd tussen de aankoopbeslissing en de uiteindelijke installatie. In oktober 2017 ben ik beginnen rond te kijken bij verschillende leveranciers en merken. In februari 2018 plaatste ik een bestelling bij HACO Trading voor deze Biesse, na een bedrijfsbezoek in Italië. Dat was nodig omdat de configuratie die ik wou, niet in ons land te bezichtigen was. De levertijd bedroeg 6 maanden. In november 2018 vonden de eerste schuchtere productiepogingen plaats. 

2-3.png

Stel je vraag